Επίσημοι Διανομείς Προϊόντων Sublimation & DTF για Ελλάδα και Κύπρο
Δεύτερα - Παρασκευή
8:30 - 16:00

Heat Shrink Sleeves

HEAT SHRINK SLEEVE - 9x 8cm

Κωδικός: FIL6000

HEAT SHRINK SLEEVE - 13.5x 7cm

Κωδικός: FIL6001

HEAT SHRINK SLEEVE - 11x12.5cm

Κωδικός: FIL6003

HEAT SHRINK SLEEVE - 18x 7cm

Κωδικός: FIL6002

HEAT SHRINK SLEEVE - 13x12.5cm

Κωδικός: FIL6004

HEAT SHRINK SLEEVE - 16.5x10.5cm

Κωδικός: FIL6005

HEAT SHRINK SLEEVE - 12x15cm

Κωδικός: FIL6006

HEAT SHRINK SLEEVE - 8x23.5cm

Κωδικός: FIL6007

HEAT SHRINK SLEEVE - 16x12.5cm

Κωδικός: FIL6008

HEAT SHRINK SLEEVE - 19x12.5cm

Κωδικός: FIL6009

HEAT SHRINK SLEEVE - 18x15cm

Κωδικός: FIL6010

HEAT SHRINK SLEEVE - 25x12.5cm

Κωδικός: FIL6011

HEAT SHRINK SLEEVE - 23x16.5cm

Κωδικός: FIL6012

HEAT SHRINK SLEEVE - 25x17.5cm

Κωδικός: FIL6013

HEAT SHRINK SLEEVE - 33.5x15cm

Κωδικός: FIL6014

HEAT SHRINK SLEEVE - 15x19.5cm

Κωδικός: FIL6015