Επίσημοι Διανομείς Προϊόντων Sublimation & DTF για Ελλάδα και Κύπρο

Εκτύπωση DTF

DTF printer (A3) Epson L1800

Κωδικός: PET5000

DTF White Ink Circulation Pump

Κωδικός: PET3550

DTF roll feeder (30cm)

Κωδικός: PET5005

DTF software Rip (WHITERIP)

Κωδικός: PET5099

DTF film (A3/100sh.) Cool Peel

Κωδικός: PET5010

DTF film (30cm x 100m) Cool Peel

Κωδικός: PET8030

DTF film (60cm x 100m) Cool Peel

Κωδικός: PET8020
SOON
Εικόνα της DTF film (30cm x 100m) Hot & Cool Peel
SOON
Εικόνα της DTF film (60cm x 100m) Hot & Cool Peel

DTF powder WHITE (1kg) Hot melt

Κωδικός: PET5020

DTF ink (125ml) White

Κωδικός: PET5050

DTF ink (125ml) Black

Κωδικός: PET5051

DTF ink (125ml) Cyan

Κωδικός: PET5052

DTF ink (125ml) Magenta

Κωδικός: PET5053

DTF ink (125ml) Yellow

Κωδικός: PET5054

DTF ink (1 kg) White

Κωδικός: PET5060

DTF ink (1 kg) Black

Κωδικός: PET5061

DTF ink (1 kg) Cyan

Κωδικός: PET5062

DTF ink (1 kg) Magenta

Κωδικός: PET5063

DTF ink (1 kg) Yellow

Κωδικός: PET5064

DTF head cleaner (1Kg)

Κωδικός: PET5090